• viet an
      Tel:   (08) 3948.3949 Hotline 1: 1900 77 99 45 Hotline 2: 0914 183 452
(08) 3948.3949   |   1900 77 99 45

Tin tức

Trường hợp phải bồi thường của dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế
17/11/2016

Hàng hóa của khách hàng được các công ty chuyển phát nhanh thu gom lại, rồi đưa đến cho các hãng chuyển phát nhanh quốc tế để vận chuyển, giao nhận cho người nhân. Trong quá trình vận chuyển giao nhận không tránh được việc hư hỏng hàng hóa, bưu phẩm.

Trong những trường hợp hàng hóa, bưu kiện hư hỏng do lỗi bên phía công ty dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế thì bên phía chuyển phát nhanh phải bồi thường hàng hóa, bưu kiện cho khách hàng.

Sau đây là những trường hợp phải bồi thường hàng hóa, bưu kiện bị hư hỏng của dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế cho khách hàng:

- Trường hợp bất khả kháng vì thiên tai, địch họa hoặc những tình huống bất ngờ vượt quá khả năng khắc phục của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.

- Bưu gửi EMS bị hư hỏng do người gửi gói bọc không đảm bảo nội dung bên trong.

- Bưu gửi EMS bị phát nhầm do lỗi của người gửi.

- Bưu gửi EMS có vật phẩm, hàng hoá bị huỷ hoại do đặc tính tự nhiên.

- Bưu gửi EMS có vật phẩm hàng hoá vi phạm quy định về hàng cấm gửi, gửi có điều kiện của Nhà nước, bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tịch thu hoặc bị huỷ theo quy định của pháp luật.

- Bưu gửi EMS gửi đi quốc tế bị thu giữ theo luật lệ của nước nhận..

- Phần giá trị khai man, khai vượt quá giá trị thực tế của bưu gửi EMS khai giá .

- Bưu gửi EMS khiếu nại quá thời hạn quy định.

- Đối với bưu gửi EMS quốc tế có nội dung là vật phẩm hàng hoá, doanh nghiệp không phải chịu trách nhiệm đối với việc khai Hải quan của người gửi hoặc người nhận và những quyết định xử lý của Hải quan khi làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu.

- Các hãng chuyển phát nhanh cung cấp dịch vụ không phải bồi thường những thiệt hại gián tiếp hoặc những nguồn lợi không thực hiện được do việc mất, suy suyển, hư hỏng bưu gửi EMS gây nên.

icon facebook  

Các tin khác


Tag: