• viet an
      Tel:   (08) 3948.3949 Hotline 1: 1900 77 99 45 Hotline 2: 0914 183 452
(08) 3948.3949   |   1900 77 99 45

Tin tức

Một số thủ tục hải quan khi chuyển phát nhanh quốc tế
17/11/2016

Dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế khác với các dịch vụ thông thường khác là có thời gian vận chuyên hàng hóa, bưu phẩm từ nước nay sang nước khác nhanh hơn, chính xác hơn. Hàng hóa, bưu phẩm chuyển phát nhanh quốc tế được ủy thác đảm bảo hơn các dịch vu chuyển phát thông thường.

Sau đây là một số thủ tục hải quan cần thiết khi sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh dựa trên quy định của Luật, Nghị định liên quan và các Thông tư hướng dẫn sau:

- Hiện nay các doanh nghiệp DHL, FEDEX, UPS, Công ty Chuyển phát nhanh D&T thực hiện theo thông tư 100/2011/TT-BTC ngày 9/07/2011 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu gửi chuyển qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế.

- Riêng doanh nghiệp TNT thực hiện theo thông tư 36/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 03 năm 2011 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh gửi qua chuyển phát nhanh đường bộ và thông tư số 100/2011/TT-BTC ngày 9/07/2011 của bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu gửi chuyển qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế.

- Trung tâm khai thác vận chuyển bưu điện thành phố Hồ Chí Minh (hay Bưu cục ngoại dịch) truyền thống và Chi nhánh Công ty cổ phần chuyển phát nhanh Bưu điện tại Tp. Hồ Chí Minh (hay EMS) thực hiện thủ tục hải quan theo thông tư 99/2010/TT-BTC ngày 09/07/2010 của Bộ Tài chính.

- Trong thời gian tới, sẽ có thêm một số công ty có đủ điều kiện tham gia kinh doanh dịch vụ chuyển phát.

- Phân biệt sự khác nhau giữa hàng hóa bưu phẩm chuyển phát nhanh và hàng hóa xuất nhập khẩu thông thường

- Hàng hóa xuất nhập khẩu chuyển phát là hàng hóa do các công ty kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế có ngành nghề phù hợp, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Trên các vận tải đơn (EWB) phải thể hiện tiêu chí tên loại công ty phát hành (ví dụ: DHL Express, Fedex Express…)

- Hàng hóa xuất nhập khẩu thông thường là hàng hóa do các công ty vận chuyển được thành lập theo các quy định của pháp luật, hàng hóa đó đuợc làm thủ tục hải quan tại các địa điểm không thuộc Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh quản lý.

Khách hàng cần nghiên cứu nội dung miễn thuế quy định tại Quyết định số 78/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về mức giá trị hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế. Nghị định số 66/2002/NĐ-CP ngày 01/07/2002 của Chính phủ quy định về định mức hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh và quà biếu, tặng nhập khẩu được miễn thuế.

icon facebook  

Các tin khác


Tag: