• viet an
      Tel:   (08) 3948.3949 Hotline 1: 1900 77 99 45 Hotline 2: 0914 183 452
(08) 3948.3949   |   1900 77 99 45

Tin tức

Các hàng hóa bưu phẩm không được chuyển phát nhanh quốc tế
17/11/2016

Dịch vụ chuyển phát nhanh Việt An từ chỗi nhận các loại hàng hóa, bưu phẩm chuyển phát nhanh quốc tế được xem là hàng hóa cấm như: hàng hóa nguy hiểm, chất độc hại, chất cấm theo qui định của pháp luật và điều khoản chuyển phát nhanh quốc tế.

Công ty chuyển phát nhanh bắt buộc phải có trách nhiệm kiểm soát rõ ràng các loại hàng hóa trước khi nhận gửi hàng đi nước ngoài, để tránh việc gửi các loại hàng bị cấm bởi pháp luật hoặc các loại hàng khó gửi. Do đó, công ty chuyển phát nhanh có quyền và cũng có trách nhiệm từ chối những loại hàng hóa bị nghi ngờ có dấu hiệu phạm pháp, hoặc những loại hàng hóa không thể chuyển đi.

Sau đây là các hàng hóa, bưu phẩm được liệt kê vào những hàng hóa, bưu phẩm cấm không được chuyển phát nhanh quốc tế.

+ Thuốc phiện, các hợp chất từ thuốc phiện, các chất ma túy, kích thích thần kinh, trang thiết bị quân sự, vũ khí, đạn. 

+ Các loại ấn phẩm, văn hóa phẩm đồi trụy, phản động, tài liệu nhằm tuyên truyền phá hoại trật tự xã hội, chống lại nhà nước CHXHCN Việt Nam.

+ Các chất gây nguy hiểm, chất dễ cháy, các loại vật liệu nổ, mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường.

+ Các loại hàng hóa, tài liệu vi phạm các quy định của nhà nước về hàng cấm gửi, cấm xuất khẩu. Hàng hóa có thể gây nguy hại cho nhân viên khai thác, phương tiện vận chuyển và các loại khác.

+ Các loại vật phẩm, hàng hóa mà nước nhận cấm nhập. Các chủng loại vật phẩm, hàng hóa có giá trị như tiền, bạc, đá quý, vàng,…. tuân theo những quy định về an ninh.

Ngoài những loại hàng cấm gửi như trên, còn một số loại hàng hóa khác đòi hỏi muốn gửi đi phải đảm bảo đầy đủ điều kiện được quy định, người ta gọi đó là hàng gửi có điều kiện, và người gửi cần tìm hiểu để có thể chắc chắn rằng hàng hóa mình muốn gửi không bị trái với điều kiện.

icon facebook  

Các tin khác


Tag: