• viet an
      Tel:   (08) 3948.3949 Hotline 1: 1900 77 99 45 Hotline 2: 0914 183 452
(08) 3948.3949   |   1900 77 99 45

Tin tức

Các điều khoản và điều kiện chuyển phát nhanh quốc tế
16/11/2016

Việc chuyển phát nhanh quốc tế cũng cần phải tuân theo các điều khoản và điều kiện vận chuyển hàng hóa chuyển phát nhanh để tránh những sai xót trong quá trình vận chuyển hàng hóa cho khách hàng.

Tuân theo các điều kiện và điều khoản chuyển phát nhanh quốc tế giúp cho người gửi hàng hóa dễ dàng hơn trong việc gửi hàng của mình, đồng thời giúp cho các nhân viên chuyển phát thuận tiện và dễ dàng hơn trong khâu hợp tác với khách hàng và vần chuyển hàng hóa.

1. Hải quan xuất hàng và nhập hàng

- Có thể thay mặt người gửi hàng thực hiện bất kỳ hoạt động nào sau đây để cung cấp các dịch vụ cho người gửi hàng

- Hoàn tất các chứng từ, chỉnh sửa mã sản phẩm hay dịch vụ, thanh toán khoản thuế theo yêu cầu của pháp luật và qui định hiện hành

2. Hàng gửi chuyển phát nhanh quốc tế không được chấp nhận

- Hàng gửi được phân loại là vật liệu độc hại, hàng hóa nguy hiểm, vật phẩm bị cấm hay bị hạn chế bởi IATA (Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế), ICAO (Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế), các ban nghành chính phủ hay tổ chức liên quan khác.

- Không tiến hành kê khai hải quan theo yêu cầu qui định của Hải quan hiện hành hay

- Quyết định không thể vận chuyển một cách an toàn hay hợp pháp (bao gồm : động vật, tiền tệ, công cụ chuyển nhượng dưới hình thức vô danh, kim loại và đá quý, súng cầm tay, bộ phận của súng và đạn dược, hài cốt, sách báo khiêu dâm, chất gây mê/nghiện bất hợp pháp...)

3. Chuyển phát và không thể chuyển phát quốc tế.

Hàng gửi không thể được chuyển phát đến hộp thư P. O. Box

Hàng gửi được chuyển đến địa chỉ của Người nhận hàng do Người gửi hàng cung cấp không nhất thiết phải gửi đến đích thân người nhận hàng được nêu. Hàng gửi đến các địa chỉ thuộc khu vực nhận trung tâm sẽ được chuyển phát nhanh đến khu vực đó. Nếu người nhận từ chối nhận hàng hay không thay toán hàng phát, hay hàng gửi được cho là không được chấp nhận, hay trị giá hàng được định giá thấp hơn so với yêu cầu của Hải quan, hay người nhận không thể xác định hay định vị được. GFE sẽ nỗ lực để chuyển hàng hoàn lại cho người gửi với chi phí do Người gửi hàng chịu, nếu không thực hiện được như thế, hàng gửi có thể được GFE giải phóng, định đoạt hay bán mà không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với người gửi hàng hay bất kỳ người nào khác, với khoản tiền thu được sẽ được sử dụng để thanh toán cước phí và chi phí hành chính có liên quan, nếu thừa sẽ được hoàn trả lại cho người gửi hàng.

4. Kiểm tra hàng chuyển phát nhanh

GFE có quyền mở và kiểm tra hàng gửi mà không cần phải thông báo trước cho người gửi hàng

5. Phí gửi hàng và cách tính cước chuyển phát nhanh

Phí gửi hàng của GFE được tính theo trọng lượng nào lớn hơn giữa trọng lượng thực tế và trọng lượng theo thể tích qui cân. Hàng gửi được GFE cân và đo đạc lại để xác định việc tính toán này. Người gửi hàng sẽ thanh toán hay hoàn trả cho GFE mọi khoản phí gửi hàng, phí lưu kho, thuế phải trả cho các dịch vụ mà GFE cung cấp hay GFE thay mặt Người gửi và Người nhận hay bất kỳ bên thứ ba nào khác trả.

6. Trách nhiệm của GFE

GFE ký hợp đồng với Người gửi hàng trên cơ sở trách nhiệm của GFE được giới hạn hoàn toàn đối với tổn thất trực tiếp và đối với các giới hạn theo kilo/pound. Tất cả các loại tổn thất hay thiệt hại khác đều được loại trừ (bao gồm: thất thoát lợi nhuận, thu nhập, quyền lợi, công việc kinh doanh sau này) cho dù tổn thất và thiệt hại đó là đặc biệt hay gián tiếp, thậm chí GFE đã được lưu ý về rủi do, tổn thất hay thiệt hại trước đó hay sau khi chấp nhận Hàng gửi được mua bảo hiểm. Nếu Hàng gửi kết hợp vận chuyển bằng đường không, đường bộ hay phương thức vận chuyển khác thì sẽ được giả định rằng mọi tổn thất, thiệt hại xảy ra trong khi vận chuyển bằng đường không trừ khi được chứng minh khác đi.

icon facebook  

Các tin khác


Tag: